Den träätande skeppsmasken av släktet Xylophaga, som annars finns rikligt i världens hav och som i normala fall snabbt bryter ner trä, verkar saknas i Antarktis. Gamla vrak kan därigenom bevaras, vilket är en viktig upptäckt för marinarkeologer.