över 70 procent av världens produktion av odlad lax sker genom 16 stora internationella företag som nu har beslutat att tillsammans arbeta för en större hållbarhet inom industrin. Målet är att deras hela produktion ska ha den internationella certifieringen ASC (Aquaculture Stewardship Council) för hållbar fiskodling senast 2020.