Torsken kan öka i antal om man fångar mer sill och skarpsill. Det visar ny forskning som går stick i stäv med tidigare uppfattning. – En slutsats man kan dra av detta är att fiske av en bytesfisk faktiskt kan göra det lättare för ett utfiskat rovfiskbestånd att återhämta sig, säger Lennart Persson, en av forskarna bakom studien. Det är en metod som diskuterats när det gäller torsken i östersjön.