öronmaneterna har lyst med sin frånvaro under den härliga sommaren på västkusten. Forskarna vill ta reda på mer om vad det beror på. Möjligen konkurreras den ut av den amerikanska kammaneten som har invandrat till Västerhavet.