Jag minns att havet – det fria, öppna, till synes ändlösa – egentligen är litet, instängt och sjukt. Att östersjön alls inte mår bra. Jag minns också att jag, och vi alla, är del av problemet. Att våra livsval, vår politiska hållning, vår konsumtion bidrar till det dåliga. Jag blir arg och vill skrika: Vad fan håller vi på med? Svaret är: Vi håller på att skapa ett allt större övergödnings- och miljögiftsproblem.