Om Bohuslän ska leva upp till turisternas förväntningar så måste man få bukt med strandskräpet. Det säger Elsie Hellström, projektledare för Ren Kust Bohuslän, som fått 2,3 miljoner kronor i EU-bidrag. De ska användas till en förstudie för att tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark skapa en effektivare organisation för att ta till vara de resurser man har.