Västra Götaland är en av de länsstyrelser som kommit längst när det gäller effektiv fisktillsyn. Man har upprättat ett samverkansforum mellan länsstyrelsen, HaV, Kustbevakningen och sjöpolisen.