Miljöminister Lena Ek håller fast vid de skärpta svavelkraven, trots att den svenska basindustrin hotar med att flytta ut både jobb och investeringar. Att minska sjöfartens utsläpp av svavel och kväve är enligt Lena Ek den kanske enskilt viktigaste åtgärden för att rädda östersjön.