Målen som satts upp av länderna runt östersjön inom Baltic Sea Action Plan för att minska övergödningen är mycket ambitiösa. Det menar Fredrik Wulff, en av forskarna som ligger bakom beräkningarna. Vi måste diskutera dessa frågor också politiskt, och vad de kommer att innebära.