När det gäller övergödning i östersjön tror knappast någon forskare längre att det nuvarande målet om god ekologisk status till år 2020 är möjligt att nå. Sverige föreslås minska sin näringsbelastning på östersjön med 570 ton, vilket är en utopi. Med mer realistiska mål och delmål blir det lättare att få med sig alla som ska göra jobbet.