Nu kan SMHIs oceanografiska data, såsom våghöjd, salthalt och havsnivå, laddas ner från en ny portal. Skattefinansierad data kan därmed laddas ner utan kostnad och utan restriktioner för användning. - Vi kommer successivt lansera mer och mer öppna data under året, berättar Johanna Fältström, projektledare.