Livet på östersjöns kustnära bottnar har förändrats dramatiskt de senaste 30 åren. Förändringarna verkar kunna förklaras av klimatet och förändringar i fisksamhällena. Förvånande nog verkar det inte finnas någon koppling till övergödning. Det visar en studie som utförts av forskare vid SLU.