Att minska övergödningen i östersjön skulle gynna många arter, men inte alla. ålgräset skulle inte påverkas, och gösens utbredning skulle snarare minska. Detta visar en ny studie ledd av forskare vid institutionen för Akvatiska resurser, SLU.