Forskningsfartyget Argos stängdes 2011 efter att asbest upptäckts ombord. Nu skickas fartyget för skrotning. Sverige har i dagsläget inte någon nationell lösning vad gäller forsknings- och undersökningsfartyg för verksamhet i öppet hav. Frågan bereds, och under tiden hankar sig miljöövervakningen fram med tillfälliga lösningar.