Testeboån i Gävleborg har blivit utsedd till vildlaxvatten av Internationella Havsforskningskommissionen (ICES). Att Testeboån nu klassats som vildlaxvatten är resultatet av många års idogt arbete för att få tillbaka ett bestånd av reproducerande vildlax.