Under två år har Sverige stått som ordförande i Arktiska rådet. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot regeringen för de svenska insatserna. Exempelvis drevs inte klimatfrågan, trots att regeringen själv pekat ut den som viktig.