I en deklaration till EU kräver 89 forskare hårdare regler för kemikalieanvändning inom EU. Många allvarliga sjukdomar som ökar inom EU tros vara kopplade till hormonstörande ämnen. Enligt forskarna är det europeiska regelverket för hormonstörande kemikalier otillräckligt, och kommersiella intressen värderas högre än medborgarnas hälsa.