östersjöfondens pris går i år till Seppo Knuuttila, den forskare som bland annat låg bakom avslöjandet av de stora och dittills okända utsläppen från ryska floder till Finska viken. En enda gödselfabrik släppte ut mer fosfor än hela Finland.