Fiskare ska i större utsträckning fånga odlad lax i östersjön enligt Havs- och vattenmyndigheten. Syftet är att öka skyddet av den vilda laxen. För fritidsfisket innebär beslutet att fisket med fasta redskap i Bottenviken får starta senare och att trollingfiskare i östersjön enbart får fånga odlade laxar som märkts genom att fettfenan tagits bort.