Fiskodlingarna vid Höga Kusten planeras att nästintill fördubblas, och det finns en stor oro bland befolkningen i området för hur detta kommer att påverka miljön. Området ingår i ett nätverk av värdefulla områden i östersjön som Sverige genom internationella konventioner åtagit sig att skydda.