EU:s förhandlingar om att stoppa överfisket i Europa är inne i ett mycket svårt läge, och hela reformen av EU:s fiskepolitik kan vara hotad. Hela 75 procent av Europas fiskbestånd räknas som överfiskade, och havererade förhandlingar skulle kunna leda till en kollaps för många fiskbestånd.