Det finns väldigt få vetenskapliga studier om hur mycket surare norra ishavet har blivit och hur det i så fall påverkar ekosystemet. Detta skulle forskarna vilja råda bot på.