Växtplankton utgör basen i näringsväven i havet, men skulle även kunna göra nytta på annat sätt.De kan ge oss mediciner, livsmedel och bränsle till bilar och flygplan. Odling av växtplankton för denna typ av produktion ska testas på västkusten.