Regeringen har beslutat att länsstyrelserna ska kunna ge dispens för dumpning av avfall i kustvatten. Tidigare har dessa ärenden beslutats av Havs- och vattenmyndigheten..