En av de farligaste kemiska substanser som människan skapat sprids från båtar som har kvar rester av gammal förbjuden bottenfärg som innehåller TBT. Uppskattningsvis hundra tusen båtar läcker ut giftet till miljön och skadar mark och vatten och människor. En ny metod att snabbt mäta tennföreningar på båtskrov har utvecklats av forskare vid Stockholms universitet.