övergödning och andra miljöhot slår hårt mot ålgräsängar på västkusten. Dessa ålgräsängar är mycket viktiga livsmiljöer för djur och växter, och kan även utgöra erosionsskydd i kustmiljöer. Bestånden har minskat med 60 procent de senaste 30 åren.