ArtDatabankens naturvårdspris 2013 går till två personer som genom sin kunskap och sitt stora engagemang gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Björn Helander från Naturhistoriska riksmuseet har räddat den starkt hotade havsörnen. Kerstin Johannesson vill med sin forskning förstå hur biologisk mångfald uppkommer och varför den är viktig att bevara.