En marinarkeologisk expedition äger rum i sommar. Målet är att hitta Nordenskiölds fartyg Vega som sjönk utanför Grönlands västkust 1903. äventyraren Ola Skinnarmo och geologiprofessorn Martin Jakobsson från Stockholms universitet deltar i projektet.