EU:s vattendirektiv innebär att Sveriges utbyggda älvar behöver genomföra stora miljöåtgärder. I Västerbotten har kunniga entusiaster jobbat fram konkreta förslag som kan bidra till att drastiskt förbättra miljön kring den utbyggda Umeälven. Frågan är vem som ska stå för notan.