Nya forskningsresultat som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature visar att lungfisken, inte kvastfeningen, är närmast släkt med den organism som först vandrade upp på land. Forskarna har har kartlagt kvastfeningens arvsmassa och jämfört den med arvsmassorna hos landlevande ryggradsdjur.