Fartygstrafiken i östersjön och Nordsjön släpper ut för mycket svavel, och fartygen ska om knappt 2 år sluta använda svavelhaltig tjockolja. Just nu utreder branschen och forskare, med stöd av EU i projektet "Clean Baltic Sea Shipping" hur sjöfarten i östersjön ska kunna övergå till metanoldrift,