För att nå ett långsiktigt skydd av skyddade marina miljöer behöver vi bindande och långsiktiga bestämmelser som innebär uttryckligt förbud mot skadliga verksamheter. Havs- och vattenmyndigheten har utarbetat ett förslag till vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden, som ska hjälpa länsstyrelserna i sitt arbete.