Att minska vissa kortlivade miljögifter kan dämpa den höjning av havsmivån som man befarar i samband med klimatförändringar. Det visar en ny studie i tidsskriften Nature Climate Change.