över hälften av Europas sjöar, älvar och kustvatten är i dag i dåligt ekologiskt tillstånd, säger den norske vattenforskaren Anne Lyche Solheim. Det råder även en obalans mellan länder och områden. Värst är situationen i mellersta Europa.