Den 29 mars växte sig isarna runt Sveriges kuster större än hittills denna vinter. – Detta är det senaste datumet för maximal isutbredning Sverige någonsin haft, säger Torbjörn Grafström på SMHIs istjänst.