I Halland har åar och bäckar rekordlåg vattenföring. Havsöringen leker i mindre åar och vattendrag, och nu riskerar lekbäddarna att torka ut och rommen att frystorka.