Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samla kunskap om läget och föreslå hur samordnade insatser kan hjälpa miljön i Hanöbukten.Idag hålls en hearing i åhus kring detta, för att samla in människors observationer från havet i bukten.