Gasledningsföretaget Nord Stream har ansökt om att göra bottenundersökningar i östersjön. Ett tjugotal remissvar har kommit in i ärendet till Sveriges Geologiska Undersökningar.