Människor som bor runt östersjön är villiga att betala mer för att rädda östersjön från exempelvis övergödning, än vad det skulle kosta. Det visar en miljöekonomisk analys från forskarnätverket Baltic Stern.