Enligt statsveterinären Anders Hellström är det ett problem att fiskare har börjat använda jätteräkor som bete - och de kan sprida smitta. Det är bara en tidsfråga innan viruset, som överlever nedfrysning, får fäste också i våra vatten.