Invånarna runt östersjön är beredda att betala mer för att rädda östersjön från exempelvis övergödning än vad det skulle kosta. Det visar en rapport från internationella forskarnätverket BalticSTERN. - Det är första gången som det har gjorts en miljöekonomisk analys om en internationell överenskommelse, som rör ett så pass stort antal länder.