En förstudie inför förslaget att Gotland ska bli pilotlän för regional vattenplanering avslöjar att bristande samordning av vattenfrågor orsakat dubbelarbete och andra brister. Träffar med deltagare från myndigheter, organisationer och företag har varit inspirerande och gett konkreta resultat.