HaV föreslår miljöskatt för att få bort olagliga enskilda avlopp. Cirka en miljon fastigheter i Sverige har enskilda avlopp. De släpper ut lika mycket fosfor som de kommunala reningsverken som nyttjas av cirka åtta miljoner personer. Enskilda avlopp bidrar starkt till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen, säger Kajsa Berggren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.