Grönland och Antarktis förlorar mer än tre gånger mer is idag än i början av 1990-talet. Avsmältningen orsakar en höjning av havsnivån med nästan 1 millimeter per år. Bakom studien, som publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Science, står 47 forskare från 26 olika laboratorier.