I Japan vill man använda sumpgas ur havsbotten för energiutvinning. Det finns i stora mängder, men utvinningen är förenad med stora tekniska svårigheter.