Nu är det EU-ministrarnas tur att diskutera den gemensamma fiskeripolitiken. Frågan om utkastförbud står högt på dagordningen. EU-parlamentet röstade nyligen i frågan, och en klar majoritet ville att utkastförbud utan undantag ska införas.