Regeringen har skurit i Havs- och vattenmiljöanslagen, trots att man enligt både svensk lag och EU-direktiv är skyldig att jobba hårdare för att nå miljömålen. Länsstyrelsen i Västra Götaland tvingas spara 20 miljoner kronor på sitt arbete för bättre vattenmiljö under 2013.