I en ny stor internationell forskningssammantällning konstateras att hormonstörande ämnen påverkar både människor och miljö mer än vi tidigare förstått. Kända exempel på dessa ämnen är PCB, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, metaller som bly och kvicksilver samt olika bekämpningsmedel.