En ny forskarstudie visar att livslängd hänger samman med att satsa på kroppsfunktioner istället för fortplantning. Studien är gjord på gäss, som är mer långlivade än många andra fågelarter.