I Västervik produceras biogas av tvättvatten som transporteras i en ledning till reningsverket från en fiskindustri. Slammet ger både biogas och en näringsrik rötrest som används som gödningsmedel. Här har vi lyckats fullt ut med kretsloppstänket säger projektledaren Yvonne Aldentun.